העמקת הרכש בארץ - עבור יצרני ציוד

מטרות ויעדים 

 • הרחבת מעגל יצרני הציוד ונותני שרותים מקומיים תוך זיהוי והתאמת יכולותיהם לצרכי חברת החשמל והסמכתם כספקים פוטנציאליים.
 • חשיפת צרכי חברת החשמל בפני התעשייה המקומית.
 • הרחבת סוגי וכמויות הפריטים המוסבים מיבוא לייצור מקומי.
 • קיצור מועדי האספקה של הרכיבים המיוצרים בארץ.
 • המשך פעילות עם הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי למימוש מירבי של
  התחייבויות חברות מחו"ל לרכש גומלין.
 • סיוע ביצירת קשרי גומלין עם המגזר התעשייתי לקראת פתיחת משק
  החשמל לתחרות ולשפר את תדמית החברה כמקדמת פעילות משקית מקומית.

 • כל זאת מבלי להתפשר על דרישות איכות, לוחות זמנים מוסכמים או מחיר המוצר הישראלי ביחס למחירו בחו''ל, ובציות מלא להוראות הסכם ''גאטט'' הבינלאומי בדבר מתן הזדמנויות שוות לספקים זרים.

קווי פעולה

 • חשיפה מלאה של מידע ותהליכים ביחידות השונות של חברת החשמל.
 • פתיחת ערוצי תקשורת קבועים ונרחבים ליצרנים ולספקים הישראליים.
 • שילוב פעילויות הספקים, היצרנים ונותני השירות הישראליים בפעילויות החברה.
 • סמינרים וימי עיון מקצועיים באתרי החברה.
 • איתור מוצרים, המיוצרים בחו''ל, כאלו שיש להם פוטנציאל לייצור מקומי, מתוך שאיפה להסב אותם לייצור בארץ, תוך מתן תמיכה מקסימלית ליצרן ולספק המקומי.
 • הגברת המודעות לייצור המקומי בקרב מנהלי חברת החשמל ועובדיה.
 • הגברת בדיקות ליכולת ייצור של יצרנים ישראליים ונותני שירותים בארץ.
 • הסמכת יצרנים וספקים כספקים מוסמכים, בהתאם לנהלי החברה.
 • עידוד לבצע עבודות קבלנות משנה בארץ למוצרים המיוצרים בחו"ל.
 • הפניית הייצור בחו''ל ליצרנים בארץ, בהתאם למחויבות לרכישות הגומלין של חברות מחו"ל.
 • הידוק הקשר ושיתוף פעולה עם הרשפ"ת.
 • שילוב גופים כלכליים מרכזיים בפעילויות החברה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר שלמה רייך, בדוא"ל: shlomor@iec.co.il

 

רכש חו"ל שהוסב לייצור בארץ

"נאה דורש נאה מקיים" - דוגמאות לפריטים שהוסבו מייצור בחו"ל לייצור בארץ:
חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות